Miránk - Debreceni Országúti és MTB Kerékpáros Klub
Válaszd a mozgást...Mi kerékpározunk!
MENÜ

Link

 

 1. A befektetett eszközök nagy részének beszerzése egy működő cégnél az adózott eredmény terhére történik, az az eredményt nem befolyásolja, viszont pénzkiadással jár. IGAZ
 2. A visszatartott nyereség a befektetés és a kivét figyelembe vételével a bevont nominális tőke periódusvégi és periódus eleji értéke közötti pozitív differencia. IGAZ
 3. A vállalatkormányzás a vállalat külső környezetére összpontosít. IGAZ
 4. A dinamikus szinten tartás célja, hogy a vállalkozás folyamatosan, a változó igényekhez alkalmazkodva képes legyen a piaci elvárásoknak megfelelni mind minőségben, mind mennyiségben.
 5. Menedzsment motivációhoz kapcsolható a források hierarchia elmélete, amely szerint a tulajdonosok a forrásokat meghatározott sorrend szerint vonják be. HAMIS
 6. Ezt az elvet annak érdekében kell érvényre juttatni, hogy nem szabad oly mértékben eladósodni, hogy az már az önálló döntéshozatal lehetőségétől is megfossza a vállalkozást. ÖNÁLLÓSÁG
 7. A pénzellátást, a pénzügyi források biztosítását jelenti, azaz a tőke megszerzésére irányuló tevékenység. Finanszírozás
 8. A másik kulcsfogalom a korlátozott racionalitás föltételezése mellet hozott döntések esetében az optimálisra törekvés. IGAZ
 9. A vállalat nem terméket vagy szolgáltatást állít elő/ad el, hanem megoldást keres a fogyasztó valamilyen problémájára. SZOLGÁLTATÁSGAZDASÁG
 10. A finanszírozhatóság megoldásának elvárt feltétele, hogy az "Elvárt ÜTE" .KISEBB VAGY EGYENLŐ."Piacon realizálható ÜTE"
 11. A globális gazdaság fő vállalati hatása, hogy a vállalat nem terméket vagy szolgáltatást állít elő/ad el, hanem megoldást keres a fogyasztó valamilyen problémájára. IGAZ
 12. A tőkeáttétel növeli az egy részvényre jutó várható nyereséget, és megváltoztatja a részvény árfolyamát. HAMIS
 13. A vállalkozás finanszírozásának passzív szerepe is van. IGAZ
 14. Amennyiben a mérleg szerinti eredmény nem kerül kifizetésre, akkor az a mérleg saját tőke részébe, az eredménytartalékba kerül. Ezt nevezzük VISSZATARTOTT KIFIZETÉS.........
 15. A rentabilitás elve alapján azt vizsgáljuk, hogy részben idegen tőkével történő finanszírozás esetén hogyan alakul a saját tőke jövedelmezősége, hozama. IGAZ
 16. Először az eredménykimutatást "alulról„ kezdjük el felépíteni, majd ki kell számolnunk az ÜTE-t, ez lesz a piacon realizálható ÜTE. HAMIS
 17. Az osztalék összege nem haladhatja meg a folyó évi adózott eredmény és a tőketartalék összegét. HAMIS
 18. A biztonság és a rugalmasság elve sokszor ellentétben állnak egymással, a vállalkozás .... Pénzügyi stratégiájának. a feladata az, hogy a finanszírozás folyamatosságát és biztonságát biztosítva a legkisebb költséggel járó optimális megoldást megtalálja.
 19. Az értékcsökkenési leírás... finanszírozási hatásának létezése abban áll. hogy az a tárgyi eszközzel előállított termék értékesítése során likviddé alakul. vagy pedig rövid ideig követelés, feltéve, hogy a termék értékesítéséből származó árbevétel a leírást fedezi.
 20. Arra keresi a választ, hogy az adósságszolgálati kötelezettségeit, milyen forrásokból fogja tudni a hitelt igénybe vevő vállalkozás kiegyenlíteni. Likviditás elve
 21. Amennyiben egy beruházás mindig csak a periódus végén valósítható meg, akkor az átlagos tőkelekötési idő EGY FÉL periódussal meghosszabbodik.
 22. A vállalat ELSŐDLEGES forrása a saját eszközei által termelt pénzáramlás.
 23. Az új részvények kibocsátása a meglevő részvények piaci értékét (árfolyamát) növeli. HAMIS
 24. Az önfinanszírozás megengedi a teljes kapacitás bővítését, és az eddig elért teljesítőképesség megtartását. HAMIS
 25. A finanszírozási döntések befolyásolják a vállalkozások Mérlegének forrás oldalát
 26. Az osztalékrészvény azt jelenti, hogy a vállalat meglevő részvényesei számára ellenérték nélkül juttat további részvényeket.IGAZ
 27. Ezután "felülről" indulunk ki, majd ismét ki kell számolnunk az ÜTE-t, ami a piacon realizálható ÜTE lesz. IGAZ
 28. Az eszközök kombinációja és szétválasztása mindaddig nem hat az értékre, amíg ezek nem befolyásolják a menedzsment választását. HAMIS
 29. Alatta a vállalkozáshoz szükséges tőke előteremtését értjük. Finanszírozás
 30. Azt jelenti, hogy a bankok idegen forráshoz csak akkor juttatják a vállalkozásokat, ha azok az ügyfélminősítés alapján megbízhatóknak bizonyulnak. Normativitás elve
 31. Amennyiben egy beruházás mindig csak a periódus végén valósítható meg, akkor az átlagos tőkelekötési idő egy fél periódussal meghosszabbodik. IGAZ
 32. A vezetők inkább az osztalék változására, mint annak abszolút szintjére koncentrálnak. IGAZ
 33. Nem szabad oly mértékben eladósodni, hogy az már az önálló döntéshozatal lehetőségétől is megfossza a vállalkozást. ÖNÁLLÓSÁG ELVE
 34. Olyan kombináció, amely maximálja a teljes piaci értéket és a részvényesi vagyont. Tőkeszerkezet milyensége
 35. A mérleg szerinti eredmény az, ami újra befektethető. IGAZ
 36. Az eszköz értéke független a mögötte lévő fedezettől. IGAZ
 37. A működési ciklus és a tartozási időszak közötti különbség a KÉSZLETEZÉSI IDŐSZAK
 38. Adózás előtti eredmény+Pénzügyi műveletek ráfordításai: ELVÁRT ÜTE
 39. Az értékesítés növekedése és a forgótőke közötti kapcsolat közvetett. IGAZ
 40. Sok országban az osztalék összege nem haladja meg a folyó évi adózott eredmény és az eredménytartalék összegét. IGAZ
 41. Az illeszkedési elv szerint: A TARTÓSAN LEKÖTÖTT ESZKÖZÖKET HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEKKEL CÉLSZERŰ FINANSZÍROZNI.
 42. Ha egy vállalkozás csökkenti forgóeszközeinek állományát, akkor a likviditás költsége is növekszik, ugyanakkor csökken a likviditás hiányának a költsége. HAMIS
 43. Kiszámításakor a tervezett bruttó értékesítési árbevételből indulunk ki és figyelembe véve az ÁFA és működési jövedelemhányad tervezett nagyságát. A PIACON REALIZÁLHATÓ ÜTE
 44. A tőke törlesztésére a fedezetet a MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY biztosítja.
 45. A készpénzmennyiség ott optimális, ahol a haszonáldozati költség egyenlő a forgalmi költséggel. IGAZ
 46. A beruházás külső finanszírozása alapvetően történhet BANKHITELBŐL ÉS KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁSBÓL
 47. A kereskedelmi hitel nagyon fontos finanszírozási forrás a vállalkozások számára és ebből következően nagyon fontos a megfelelő banki kapcsolatok kialakítása hogy a vállalkozások ilyen hitelekhez juthassanak. HAMIS
 48. A teljes időtartam osztva a kezdeti tőke átlagos lekötési idejével. ÁTLAGOS TŐKELEKÖTÉSI IDŐ
 49. Az áttétel nélküli vállalat értékét módosítja az adómegtakarító hatás jelenértéke és a pénzügyi nehézségek költségének jelenértéke. HAMIS
 50. A valóságban annak valószínűsége, hogy az összes legjobb és legrosszabb kimenet ugyanabban az időben következik be rendkívül nagy. HAMIS

 

Asztali nézet